Vad är god hästträning?


Titeln "professionell hästtränare" betyder helt enkelt en som lever på att träna hästar. I denna yrkesgrupp finner man en enorm variation i målsättningar och metoder. Hästar är extremt allsidiga och anpassningsbara djur som används för allt möjligt som rekreation, jobb och sport. Precis som vi specialiserar hästarna för deras uppgifter behöver också tränarna specialisera sina metoder för att uppnå det bästa resultatet inom sin gren.


Det kan tyckas att en tränare som jobbar med kapplöpningshästar har mycket lite gemensamt med en tränare som rider dressyr. Men hästar är hästar oavsett vilken disciplin de används inom, och tränare inom alla grenar behöver förstå hur hästar fungerar mentalt, emotionellt och fysiskt för att uppnå det bästa resultatet.

Om tränare med olika bakgrund, olika discipliner, filosofier och metoder kan finna vad de har gemensamt och vad de är eniga om, kan de komma närmare svaret på frågorna; Vad är viktigt i all hästträning? Vad är god hästträning?

Dessa frågor är inspirationen bakom ett seminarium kallat "Horse Trainers Across Borders" - "Hästtränare över gränserna". Samlingen var i juli 2005 i Skurup, en plats i Skåne, på Ellen Ofstads hästcenter.

Åtta kända hästtränare samlades och visade sina metoder, diskuterade, undervisade och inspirerade varandra i tre dagar. De kom fram till att de, även om de använde olika tekniker och olika begrepp, hade samma grundtankar i träningen.

Efter att de tre dagarna var över höll tränarna ett tvådagarsseminarium inför publik. Varje tränare demonstrerade och förklarade sin träning. Tillsammans kom de närmare svaret på den stora frågan; Vad är god hästträning?

I den här filmen får du se klipp både från dagarna innan publiken kom, hur träningen gick till och vad de diskuterade och lite från det varje tränare visade upp inför publiken.

Här kan du se några klipp från filmen.

Möt åtta kända tränare från skilda discipliner och av olika nationaliteter.
Se dem träna hästar och diskutera: Vad är god hästträning?