Filmen filmades i Sverige sommaren 1999 och var färdig i december 1999.

Filmningen pågick i totalt 6 veckor, men alla hästar som är med i filmen var inte med hela tiden. Målet var att visa de vanligaste problemen som människor har med hästar, och en så stor variation av hästtyper som var möjligt.

Teman som tas upp i filmen är bla hästar som inte vill fångas i hagen, hästar som inte vill stå stilla vid sadling eller uppsittning, lastningsproblem m.m.

Ingen film kan visa ALLA problem och alla lösningar, inte minst för att det finns lika många variationer som det finns hästar, men filmen visar hur du ska gå tillväga för att finna den lösning som hjälper dig och din häst med just de problemen.

I videon ”Hästar med problem” kommer Du att möta flera sinsemellan olika hästar som anses som problemhästar. Du får se vilka problem de hade, vad som gjordes med dem, och hur de utvecklades.

Det är många som säger att de har en problemhäst, och som undrar hur de ska få ordning på hästen. Ofta ger man hästen skulden för problemen, och kallar hästen for "envis", "slö", eller "nervös".

Om man ser situationen från hästens synpunkt. kan man se att hästen egentligen inte är en problemhäst, utan en häst som har problem. Endast genom att göra något med orsaken, i stället för symptomen, kan man få en varaktig förändring.
Om vi ska kunna hjälpa hästarna måste vi förstå hur hästar tänker och reagerar. Vi måste veta vad som är naturligt för en häst, och vi måste kunna läsa hästens kroppsspråk.

Ägarna till hästarna i videon tränar själva sina hästar, och Du kommer att se hur de med ny insikt och förståelse får ett bättre förhållande till dem.
Här kan du se några klipp från filmen

Genom att få bättre kunskap om hästars natur, deras kroppsspråk och ditt eget, kommer många problem att lösa sig själv. Ofta är problem som anses stora istället lätta att lösa om man bara vet hur man ska börja.