Information om anmälan

Alla träningsläger varar i 5 hela dagar. Deltagarna kommer dagen innan och åker dagen efter så att dom får maximalt ut av dagarna.


Pris
6 500,- pr person.
Hälften betalas in vid anmälan när platsen är bekräftat. Det resterande beloppet betalas in senast en månad innan ankomstdatum.


Antal deltagare
4 - 8 deltagare åt gången (vi försöker at hålla antalet deltagare till 6 personer)
Personer som har deltagit på Ellens seminarier vill bli prioriterat

Prisen inkluderar
Bolig för deltagarna
Stallplats och hö
Eventuell lån av häst
Undervisning
Användning av faciliteter

Prisen inkluderar inte
Kraftfoder
Mat till deltagarna
(Ni ordnar egen mat på köket i gamlastallet)
Försäkring av deltagarnas hästar

Åldersgräns
20 år