Her kan du se noen klipp fra filmen

Møt åtte kjente trenere fra forskjellige disipliner og av ulike nasjonaliteter.
Se dem trene hester og diskutere; hva er god hestetrening?

Hva er god hestetrening?


Tittelen "profesjonell hestetrener" betyr simpelthen en som lever av å trene hester. I denne yrkesgruppen finner man en enorm variasjon i målsetninger og metoder. Hester er ekstremt allsidige og tilpasningsdyktige dyr som brukes til alt mulig som rekreasjon, jobb og sport. Akkurat som vi spesialiserer hestene til hva de skal brukes til vil også trenerne spesialisere sine metoder til å oppnå det beste resultatet innenfor sin gren.


Det kan virke som en trener som jobber med løpshester har veldig lite til felles med en trener som rir dressur. Men hester er hester uansett hva slags disiplin de brukes til, og trenere innenfor alle grener må forstå hvordan hester fungerer mentalt, emosjonelt og fysisk dersom de skal oppnå de beste resultatene.

Om trenere med forskjellig bakgrunn, ulike disipliner, filosofier og metoder kan finne ut hva de har felles og hva de alle kan være enige om, vill de kanskje komme nærmere svaret på dette spørsmålet; Hva synes de alle er viktig i hestetrening?

Disse spørsmålene er inspirasjonen bak seminaret som ble kalt "Horse Trainers Across Borders" - "Hestetrenere over grenser". Samlingen skjedde i juli 2005 i Skurup, et lite sted lengst syd i Sverige på Ellen Ofstads hestesenter.

Åtte kjente trenere kom sammen og viste hverandre sine metoder, diskuterte, underviste og inspirerte hverandre i tre dager. De kom fram til at selv om de hadde mange ulike teknikker og brukte ulike ord og uttrykk så var selve grunntanken i treningen lik.

Etter at de tre dagene var over holdt de et todagers seminar med publikum. Hver av trenerne demonstrerte og forklarte en del av treningen som alle trenerne var enige om at var viktig. Sammen klarte de å komme nærmere svaret på det store spørsmålet; Hva er god hestetrening?

I denne filmen får du se klipp fra både dagene før publikum kom og litt fra hva hver enkelt trener viste fram i seminaret.