Unghesttrening

Kurset er beregnet på hester opp til 5 år, men lite håndterte hester som er eldre får også bli med.
Opplegget på dette kurset har nå endret seg fra "seminarform" der alle deltakere er med på lik linje enten de har med hest eller ikke til å være i "leksjonsform" der deltakerne selv jobber med sin egen hest. Dette er gjort for å bedre kunne tilpasse treningen til de enkelte hestene.

Stacks Image 612
Stacks Image 614
Stacks Image 613
Stacks Image 43630
Stacks Image 43660
Stacks Image 43654
Stacks Image 43648
Stacks Image 43642
Stacks Image 43636
Kursopplegget
Dette kurset holdes nå som enkeltleksjoner der eierne selv jobber med sin egen hest. Siden det bare er plass til maks 8 hester, så gjelder det å være tidlig ute om man vil delta med sin egen hest.

For dem som ikke får med seg hest er det likevel mye å lære av å se på disse kursene, Ellen bruker mikrofon og forklarer for all som er der, ikke bare til hesteeierne.

Hver hest får en leksjon om dagen i tillegg til at deltakerne må være til stede under hele kurset slik at de ser hverandres leksjoner.

Hvor lenge hver leksjon varer vil variere utifra hva som fungerer best for hver enkelt ekvipasje, det er satt av nok tid til hver hest slik at man kan holde på så lenge det er positivt for hest og eier... og lenger enn det skal man jo ikke holde på!

3 dager
Kurset begynner vanligvis på fredag ettermiddag. På denne dagen er leksjonene korte. Denne dagen er viktig for hvordan hestene fungerer resten av helgen; hestene får en mulighet til å bli litt kjent med stedet og Ellen får en oversikt over hver ekvipasje og kan planlegge treningen for helgen.

Dersom noen av deltakerne ikke har mulighet til å komme på fredagen så tidlig som kurset starter, begynner deres leksjon litt senere. Det viktigste på denne dagen er at hestene får en mulighet til å bli litt kjent med stedet før helgen, i tillegg til at de slipper å reise til kurset på lørdags morgen.

Lørdag og søndag er leksjonene lenger, de varer fra en halvtime til over en time, avhengig av hesten og eieren og hva som skjer. Her vil det også legges opp til enkelte deltakerøvelser der alle, inklusive tilskuerne, får en oppgave de skal gjøre.
Unghester eller hester med lite håndtering
Denne kurset tar for seg grunnleggende ting en hest må lære seg før den går videre i utdannelsen. Om man skal begynne å ri en unghest eller man skal starte den på lange tøyler er det mange forberedende øvelser man kan gjøre på forhånd som vil gjøre den videre treningen både mer positiv og sikker for både hest og person.
Temaer og øvelser vi går igjennom på dette kurset

Lastetrening
Hvordan man kan lastetrene hesten sin slik at den synes lasting er positivt.

Stolleken - stå stille ved en krakk
Hvordan man får en hest til å stå stille ved en krakk (som på bildet til venstre) slik at man kan trene bla. oppsitting.

Leiing
Leiing er langt mer enn å bare gå fra et sted til et annet. Vi trener på øvelser som gjør at hesten blir mer oppmerksom på sin person og få den til å svare bedre på trykk fra ulike posisjoner.

Oppbinding
Hvordan lære en hest å være bundet uten at man risikerer skader. Mange gjør dette ved å binde en hest fast og håpe på det beste, noe som ofte fører til svært langvarige skader. Øvelsen du lærer her er myk og stressfri for både hest og person.

Venne hesten til utstyr
Hvordan man skal gå fram for å venne hesten til å ha på sal, venner den til tau på kroppen, lærer den å flytte seg fra en pisk uten å skremme eller slå den mm.

Bitt
Teori om hva slags bitt man skal velge og hvordan man skal tilpasse det til hesten.

Sal
Litt om saltilpassing.

Innlæring av signaler til senere bruk i ridning eller lange tøyler
Hvordan man forklarer et signal for en hest og deretter overfører dette signalet til et nytt et. For eksempel vil en hest naturlig forstå driving fra bakken, her går vi igjennom hvordan dette kan overføres til skjenkel når man rir.

Venne hesten til skumle ting
Hvordan man viser en hest at noe ikke er farlig som for eksempel biler, paraplyer, vannslanger osv.

Innridning
Avhengig av hvor langt hestene har kommet på kurset går vi gjennom den første delen av innridningen, fra de første gangene man sitter på den til overføring av signaler slik at hesten fra begynnelsen av får gode vaner og en positiv assosiasjon til å ha en rytter på ryggen.
Målsetning
Målsetningen vi har for hestene er først å fremst å gi dem litt erfaring med å reise til en ny plass, å være i ridehus og å se nye ting. De fleste unghester blir så fulle av inntrykk av å dra på kurs at det er vanskelig for dem å lære så mye nytt når det kommer til selve kursinnholdet, men å gi dem en positiv opplevelse av å dra på kurs er viktig for den videre utdannelsen av hesten.

Målsetningen vi har for menneskene er å gi dem mange øvelser som de kan trene med hestene sine hjemme slik at hestene er mer forberdt på kommende ting som riding, kjøring eller lange tøyler.