Hvilke hester blir valgt ut?

Hestene blir plukket ut slik at det blir en størst mulig blanding av hester og type problemer. Dersom det er for mange hester påmeldte vil noen måtte blir valgt bort. Er det da for eksempel 2 hester av samme type, kjønn og alder og som ellers virker ganske like vil bare den ene av disse komme med. Hvilken hest som blir valgt ut vil avhenge av hva man har fortalt om hesten.
Om hesten din bli valgt ut til å delta og noe skulle skje slik at den ikke kan komme må du melde i fra så tidlig som mulig. Da blir en annen hest plukket isteden, og du får komme uten hest.
Det er ikke noe krav om at hestene som kommer er "problemhester", tvert i mot er det best med helt vanlige hester. Mange har latt være å melde på hesten fordi de ikke har noen spesielle problemer med dem, og dette er en misforståelse. Alle som ønsker å ha med seg hest kan melde den på.

Kostnader for å ta med hesten

Det koster ikke noe mer å ha med seg hest på kurs foruten eventuell leie av stallplass dersom du vil at hesten skal stå på kursstedet over natten. Unntaket til dette vil være såkalte "treningshelger", og det vil i så tilfelle stå tydelig forklart på kurssiden.

Grunnen til at man ikke betaler mer som "deltager med hest" enn "deltager uten hest" er at kursene er lagt opp for å trene menneskene på kursene og ikke hestene; hestene er "kursmateriell".
Hestene som er med blir brukt til å vise øvelser og forskjellige reaksjoner, og velges ut med tanke på variasjon slik at kurset blir relevant for alle deltagerne, uavhengig om de har med seg hest eller ikke.

Å ta med en hest til kursene
"kommunikasjon og motivasjon" & "positiv bakketrening"