Ellenkurs i Juni på Hofmoen gård - 129
Privatleksjon

Leksjoner er bare tilgjengelige for de som bor i nærheten av Ellen, eller om man samler flere deltakere i et område som ikke er så alt for langt unna.
Aktuelle steder vil være: Østfold, Akershus eller Värmland (Sverige).

Leksjoner vil bli satt opp med ujevne mellomrom, avhengig av når Ellen er opptatt med kurs eller annet.
Siden det ikke er nødvendig med ridehus for å få leksjon er det nødvendig med værforbehold.
Dersom du vil ha muligheten til å få leksjon må du kontakte Ellen
Pris for leksjon: 700,- + kjøring
En leksjon varer i ca 60 minutter, men dette vil justeres etter hva som er best for eleven og hesten. Noen ganger vil det derfor bli lenger, andre ganger må man avslutte før...

Type leksjoner: Det er helt opp eleven/hesten hva de vil jobbe med. Lange tøyler, ridning, bakkearbeid osv.

Dersom man er flere som skal ha leksjon på samme sted blir kjørekostnadene fordelt på alle.
Er det tre eller flere som skal ha leksjoner rett etterhverandre koster hver leksjon kr. 500,-

Kontakt Ellen om du ha noen spørsmål om dette:

E-post:
ellen@ellenofstad.com

Mobil: +47 468 48 791